Γιατί να κάνω τις αγορές μου σε ένα euro1shop;

Διότι κερδίζετε καθημερινά. Τα προϊόντα που υπάρχουν στα καταστήματα euro1shop είναι προϊόντα των πολλών ευρώ.....και στοιχίζουν μόνο ΕΝΑ ευρώ.

 
Ενδεικτικά σας παραθέτουμε πίνακα με την αντίστοιχη τιμή των προϊόντων μας στην υπόλοιπη αγορά.

Από τα 18.000 είδη που διακινούμε το χρόνο με τιμή πώλησης ένα ευρώ:

τα 3.000 είδη στοιχίζουν από 6 ως 20 ευρώ

τα 9.000 είδη στοιχίζουν από 2,5 ως 6 ευρώ

τα 5.000 είδη στοιχίζουν από 1,5 ως 2,5 ευρώ

τα 1.000 είδη στοιχίζουν από 1 ως 1,5 ευρώ