Δεδομένα

Τα δεδομένα που αναφέρονται, είναι απλά η βάση για να μπορέσει να εφαρμοστεί το επιχειρησιακό σχέδιο.

Ένα κατάστημα euro1shop, κατατάσσεται στα καταστήματα λιανικής Υψηλού τζίρου και Κερδοφορίας.

Η απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου, επιτυγχάνεται σε χρόνο λιγότερο των 12 μηνών.

Η λειτουργία του καταστήματος γίνεται χρησιμοποιώντας όλη την τεχνολογία αιχμής.