Μέγεθος καταστήματος

Το κατάστημα πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 120τμ.με ιδανικό τα 350τμ.

Πως αποδίδει η πώληση;

Μέγεθος καταστήματος

Κωδικούς που χωράει

Αύξηση χώρου

Αύξηση κωδικών (προϊόντων που χωράει το κατάστημα)

Αύξηση σε τεμάχια πώλησης

60τμ

1.600

 

 

 

100τμ

2.400

66%

50%

66%

150τμ

4.000

150%

150%

166%(Το παραπάνω παράδειγμα είναι πραγματικό αποτέλεσμα από καταστήματα που μετά από χρόνια λειτουργίας μεγάλωσαν τον χώρο πώλησης.)

Από100τμ και άνω κατάστημα στο κατάλληλο σημείο, η επιχείρηση μπορεί να αποδώσει τους στόχους είσπραξης.