Γιατί να αποκτήσει κάποιος ένα δικό του Franchise;

Γιατί να αποκτήσει κάποιος ένα δικό του franchise αφού θα πληρώνει συνέχεια δικαιώματα ;
Αυτό είναι πραγματικότητα. Σύμφωνα όμως με τον Οργανισμό Μικρών Επιχειρήσεων οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την ικανότητα και την γνώση να διευθύνουν από μόνοι τους μια επιχείρηση ή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να την ξεκινήσουν. Σύμφωνα με διάφορες στατιστικές περίπου το 65 % των επιχειρήσεων δεν φτάνουν μέχρι το πέμπτο έτος της λειτουργίας τους.

Το franchising, παρ΄όλα αυτά μειώνει αισθητά το κίνδυνο της αποτυχίας . Διάφορες πηγές λένε ότι από το 1970 λιγότερο από το 5% των franchises έχουν κλείσει. Κανείς βέβαια δεν ξέρει τους ακριβείς αριθμούς. Franchisors δεν θέλουν να αποκαλύπτουν τις αποτυχίες και σε μερικές περιπτώσεις για να αποφύγουν το κλείσιμο ενός καταστήματος αγοράζουν την επιχείρηση οι ίδιοι. Αυτό πάντως που ξέρουμε είναι ότι το franchising μειώνει τους κινδύνους αποτυχίας.

Πως το franchising μειώνει το κίνδυνο;
1. Παρέχοντας δοκιμασμένες μεθόδους λειτουργίας μιας επιχείρησης. Το γεγονός αυτό από μόνο του μειώνει το χρόνο που χρειάζεται ένας καινόυριος franchisee για να μάθει πως λειτουργεί μια επιχείρηση. Ο franchisor γνωρίζει ήδη πως θα πετύχει μια επιχείρηση.
2. Παρέχοντας συνεχή υποστήριξη και βοήθεια στους franchisees. Αφοσιωμένοι franchisors παρέχουν συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη στους franchisees μέσω e-mails, σεμιναρίων, και συναντήσεων. Συνεργάζονται με τους franchisees για να ξεπεράσουν και τις απλές και τις δύσκολες προκλήσεις.
3. Ο franchisee παίρνει πληροφορίες από άλλους franchisees. Η συνεργασία αυτή μειώνει τα έξοδα και συνεπώς και το ρίσκο.