Η Διαδικασία του Franchise

Αν κοιτάξουμε πίσω, ιστορικά, στο πως οι επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ,θα διαπιστώσουμε ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις ξεκίνησαν ατομικά. Τα παντοπωλεία,τα φαρμακεία τα καταστήματα με ρούχα, τα λογιστικά γραφεία, τα βενζινάδικά και άλλα είδη επιχειρήσεων τους ήταν ατομικές επιχειρήσεις που ο κάθε επιχειρηματίας είχε φτιάξει μόνος του προσπαθώντας να κερδίσει χρήματα.
Όλα ήταν καλά και όλοι ευημερούσαν μέχρι το 1940 και το 1950 όταν ξεκίνησε μια νέα εποχή για τις επιχειρήσεις. Το σκεπτικό των 'αλυσίδων' ξεκίνησε να εισβάλλει στις τοπικές αγορές και να κυριαρχεί σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις.

Έτσι ο κάθε ανεξάρτητος επιχειρηματίας εξ΄αιτίας του μεγέθους και της δύναμης των 'αλυσίδων' ανακάλυψε πως ήταν πολύ δύσκολο να συνυπάρξει.Τελικά δεν μπορούσαν να ανταγωνιστούν τη δύναμη της διαφήμισης και της επέκτασης των αλυσίδων και αναγκάστηκαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους.

Οι αλυσίδες επικράτησαν σε όλες τις αγορές ακόμα και στις τοπικές στην δεκαετία του 1960,1970 και 1980. Σήμερα οι αλυσίδες αντιμετωπίζουν τις εξής προκλήσεις:
· απελευθέρωση τιμών σε συγκεκριμένες βιομηχανίες,
· αυξανόμενο κόστος στο ανθρώπινο δυναμικό,
· ανταγωνιστικό περιβάλλον,
· αύξηση του κόστους κατασκευής,
· και πολλά άλλα έξοδα που σχετίζονται με το στήσιμο της επιχείρησης.

Οι μεγάλες αλυσίδες έχουν αναγκαστεί να ψάχνουν αποτελεσματικότερους τρόπους λειτουργίας. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως κάποτε.
Η πιο λογική και αποτελεσματική μέθοδος επέκτασης των επιχειρήσεων ήταν η μέθοδος franchise.

Αλλά οι εταιρίες που είχαν βιωσιμότητα ήταν πάλι αυτές που τις είχαν ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες αυτοί εκμεταλλεύτηκαν τη δύναμη και τις ικανότητες των αλυσίδων .Επιπλέον όπως έδειξαν οι στατιστικές οι ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες δούλευαν περισσότερο και πιο σκληρά για να κάνουν τη δική τους επιχείρηση πετυχημένη.

Έτσι, καθώς η ιστορία εξελίσσοταν, οι αλυσίδες σε μια προσπάθεια να εισβάλλουν στις καινούριες αγορές και να διατηρήσουν την σταθερότητα στο μυαλό του καταναλωτή άρχισαν να προσφέρουν τα πλεονεκτήματα των αλυσίδων στους ανεξάρτητους επιχειρηματίες:
· μαζική διαφήμιση,
· συνδυασμός δύναμης στην αγορά,
· τεχνικές marketing ,
· τυποποιημένες διαδικασίες, έλεγχος,
· αναγνώριση του ονόματος, και το πιο σπουδαίο,
Αυτές οι δοκιμασμένες επιχειρήσεις έγιναν το πρότυπο για την διαδικασία του franchise.

Έτσι τελικά αυτό που συνέβηκε ήταν ο συνδυασμός των δύο κόσμων. Η δύναμη και η εμπειρία της αλυσίδας σε συνδυασμό με το πάθος και την αφοσίωση των ανεξάρτητων επιχειρηματιών.