Πως είναι δομημένο ένα Franchise;

Ο FRANCHISOR 
Ο franchisor είναι αυτός που αναπτύσσει την επιχείρηση και παρέχει συνεχή βοήθεια με εκπαίδευση, σωστή υποστήριξη,έρευνα αγοράς και προώθηση προϊόντων. Επίσης παρέχει σεμινάρια και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους franchisees. O franchisor έχει το σύστημα, την τεχνογνωσία και καθορίζει την περιοχή που θα βρίσκεται η επιχείρηση.

Ο FRANCHISEE
Ο franchisee αγοράζει και επενδύει στην επιτυχία του Franchisor. Αυτό σημαίνει ότι ο franchisee έχει αποκτήσει περιορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τη γεωγραφική του περιοχή. Ο franchisee επίσης συμφωνεί να ακολουθεί τυποποιημένες μεθόδους λειτουργίας και να συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα με τους άλλους franchisees και τον franchisor.
Όταν ένα franchise λειτουργεί σωστά αποκτά δύναμη από την σχέση του franchisor και των άλλων franchisees. Ο ένας χρειάζεται τον άλλον για να πετύχει και ο ένας υποστηρίζει τον άλλον για να επεκταθεί.
Οι franchisors, για παράδειγμα, χρειάζονται πετυχημένους franchisees για να πουλήσουν προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές και να κερδίσουν χρήματα από τα οποία θα πληρώσουν τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα επιτρέπουν σε κάθε επιχείρηση franchise να μπορέσει να επιβιώσει.
Οι franchisees χρειάζονται πετυχημένους franchisors για να βρίσκουν καινούρια προϊόντα να δοκιμάζουν καινούριες μεθόδους και να παρέχουν τόσο αποτελεσματικές υπηρεσίες στους franchisees που ποτέ δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν από μόνοι τους.