Διαφήμιση
 

Η εταιρία (Franchisor) δεν εισπράττει διαφημιστική συνεισφορά από τους Franchisee.

Παρέχει δωρεάν τη διαφήμιση που αποφασίζει ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου στους Franchisee.