Εκπαίδευση

Απαραίτητη και υποχρεωτική εκπαίδευση τουλάχιστον 6 ημερών σε κατάστημα του δικτύου. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει όλο το φάσμα των καθημερινών λειτουργιών, συμπεριφοράς, λογιστικής, τεχνικές πωλήσεων και διαχείρισης αποθήκης.

Σε περίπτωση που ο franchisee εκπαιδεύεται μακριά από την πόλη διαμονής του, η εταιρία του παρέχει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης.

Παρέχεται και η δυνατότητα να εκπαιδευτεί και το προσωπικό του franchisee