Κατάστημα

Η επιλογή του καταστήματος είναι το ποιο σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης. ΄ (location, location, location)

Η διαδικασία εύρεσης του σωστού χώρου γίνεται από τον franchisee και πιστοποιείται από τον franchisor για το κατάλληλο του χώρου και σημείου στην εκάστοτε αγορά.

Σημαντική σημείωση: Η επιλογή του σωστού σημείου γίνεται όταν ο επιχειρηματίας που αναζητεί τον κατάλληλο χώρο για να επιχειρήσει, έχει εμπιστευτεί ότι το consept και η δομή της επιχείρησης που θα στηθεί είναι τέτοια που θα μπορεί να πληρώνει τα έξοδα και να βγάζει τουλάχιστον και κάποιο μικρό κέρδος. Αν επιχειρεί μόνος του, συνήθως κάνει λάθος και επιλέγει σημείο με μικρότερο ενοίκιο και σε όχι καλό μέρος της αγοράς, νομίζοντας ότι έτσι θα κερδίζει περισσότερα. Όμως, η εμπειρία της εταιρείας και η δύναμη που νιώθει γνωρίζοντας ακριβώς τις δυνατότητες είσπραξης, οργάνωσης και αποδοχής από τους καταναλωτές, είναι αυτά που μπορούν να κάνουν τη σωστή επιλογή και να προσφέρουν εγγυημένα σωστή και κερδοφόρα λειτουργία!!!!!!