Προϊόντα

Τα προϊόντα που διακινούνται στα καταστήματα euro 1 shop, είναι απόλυτης επιλογής του franchisee. Επιλέγει μόνος του από μια ποικιλία που ανανεώνεται εβδομαδιαία και φτάνει σε 12μηνη βάση τα 18.000 προϊόντα.

Οι παραγγελίες γίνονται μέσω internet από το κατάστημα, με συγκριτικά στατιστικά στοιχεία όλων των καταστημάτων που βρίσκονται στην διάθεση όλων των franchisee. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας των καταστημάτων μας.

Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται με έξοδα του franchisor στην πόρτα του καταστήματος.

Έτσι μεγιστοποιείται η κερδοφορία των καταστημάτων euro 1 shop.