Σεμινάρια

Δύο φορές τον χρόνο γίνονται σεμινάρια και συναντήσεις με όλα τα μέλη του δικτύου στην έδρα της εταιρίας.

Ταυτόχρονα, γίνονται και οι 2 μεγάλοι εποχιακοί δειγματισμοί. Ο δειγματισμός των Χριστουγεννιάτικων ειδών και ο δειγματισμός των Πασχαλινών ειδών.