Κατάστημα Πάτρας

Θέση: Πλατεία Γεωργίου (Δημοκρατίας)