Δεσμευμένες Περιοχές

Τι σημαίνει δεσμευμένη περιοχή

  • Όπου υπάρχει κατάστημα Euro 1 Shop, η περιοχή θεωρείται δεσμευμένη
  • Όταν υπάρχει ενδιαφερόμενος Franchisee ο οποίος έχει υπογράψει προσύμφωνο 6μηνης διάρκειας και έχει δεσμεύσει την περιοχή που τον ενδιαφέρει να αναπτυχθεί, με σκοπό την ανεύρεση του κατάλληλου καταστήματος