Προσφορές

Εκτός των Δήμων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, προσφέρουμε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ σε όλους τους Δήμους της χώρας. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα νησιά (εκτός Κρήτης) αφού η αποκλειστικότητα επεκτείνεται σε ολόκληρο το νησί που δεσμεύει ο Franchisee για να μπορέσει να δημιουργήσει και εποχικά καταστήματα στις τουριστικές περιοχές. (ακόμη μία πρωτότυπη μέθοδος - σύντομα θα παρουσιαστεί)

Επίσης, σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί η αποκλειστικότητα σε ολόκληρους νομούς, με την παράλληλη δέσμευση του Franchisee, την δημιουργία 2 η 3 καταστημάτων μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.